ماتا به عنوان یک مرکز ارتباطی مشتریمحور، خواستههای مشتریانش را مطابق استانداردهای بینالمللی و با احترام به قوانین هر کشوری برآورده میکند. در ماتا ما مستقیماً محصولی را عرضه نمیکنیم و تنها راه ارتباطی میان مشتریان و عرضه کنندگان محصولات و خدمات هستیم. این امر به ما این امکان را میدهد تا رفع نیاز مشتریانمان اولویت کاری ما باشد.

هر کدام از مشتریان ماتا درواقع عضوی از شبکه اعضاء ماتا هستند. آنها با پرداخت هزینه عضویت به صورت سالانه این امکان را خواهند داشت تا از تمام خدمات ماتا در طول مدت عضویت استفاده کنند.


ما با معتبرترین فروشندهها، بهترین مراکز خدماتی و صاحبان رسمی برندها در بسیاری از کشورهای دنیا و همچنین کشور عزیزمان ایران، ارتباطات عمیقی و موثری برقرار کردهایم. این شبکه گسترده بر اساس اعتماد متقابل و تعهد بنا شده و همواره در حال گسترش و نوسازی است. ما نیازهای زندگی، کسب وکار، خانواده، درمانی و غیره شما را بر اساس لیست کاملی که در اختیار داریم طبقهبندی کرده و براساس آن بهترین پاسخ را در اختیار شما خواهیم گذاشت. شما میتوانید از طریق وب سایت، نرمافزار موبایل و مرکز تماس ماتا تماس گرفته و خواسته خود را به ما انتقال دهید. این شروع کار سیستم خارقالعاده ماتا است. اپراتورهای مجرب ما خواسته شما را ارزیابی کرده و بهترین مسیر برآورده کردن آن را مشخص میکنند. آنها منابع مختلفی را بررسی میکنند و هر مرحله از پیشرفت را از طریق مرکز پیام به شما گزارش میدهند و با سرعت و دقت خواسته شما را دقیقاً همانطور که خواستهاید و با بالاترین سطح کیفی انجام میدهند.

در پنل کاربری اعضاء، شما میتوانید خواستههای خود را مدیریت و پیگیری کنید. در این پنل که از طریق نام کاربری و رمز عبور در دسترس شما قرار دارد، میتوانید سابقه سفارشات، سوابق تراکنشهای مالی، Offer ها و غیره را در یکجا ببینید و از طریق همین پنل اعتبار مالی خود را از طریق درگاه بانک افزایش دهید.
به موازات پنل کاربری، ما از یک سیستم همیشه بیدار مرکز تماس برای ارتباط دوطرفه بهره میبریم. از طریق این مرکز اعضاء ماتا تقریباً به تمام امکانات پنل شخصی خود از طریق اپراتور دسترسی داشته و میتوانند با اطمینان کامل و حفظ حریم شخصی از سرویس نامحدود ماتا لذت ببرند.